ANASAYFAYA
        İş anlayışım ve iş ahlakı üzerine      
  İşlerimde esas aldığım prensipler      
    Eski iş ahlakı prensiplerine değer veririz.      
    4Win®: 4 Kazanmak, hem kişininin kendisinin kazanması hem karşısındaki alışverişte olduğu insanın kazanması hem 3.ncü kişilerin kazanması ve hem de evrensel kazanımın olmasıdır. Üretimin ya da sunulan ürünün sadece para kazandırması değil aynı zamanda o ürün kullanıldığında insana ve topluma fayda verip vermediğinin yargısı ve sonsuza dek zararı olup olmadığını da düşünmek gereklidir.  
       
       
    Realite: Gerçekci olmak sorunların yokolması için anahtar görevi yapar.      
    Verim: Verimlilik dünyanın hayatının özüdür.      
    Gelişim: Gelişim hedeflenmişse, verim faydalıdır.      
    Barış: Barış aynı kafadan olduğumuz insanlarla geçinmek değildir, tam tersi aynı kafada olmadığımız insanlarla asgari müşterekte iletişim içinde olabilmektir.
               
  Prensiplerde alınan tanımlar:      
    İş: Rızkı kazanmak için yapılan çabadır. İşi iyi yapmaya çalışmak bize, sonucu yaratıcıya aittir. Kimse kendi kazandığıyla çok övünmemeli, çabasına şükretmeli.
    Ticaret: Farklı değerlerin arasındaki akımdır. Medeniyetin önde gelen ana taşıdır      
               
  Hangi işlerde yokuz:        
    Demokrasi insanların isteklerine göre yaşam oluşturan sistem olması gerekirken,  günümüzde insanları karşı karşıya (karşı güçler prensibi) getiren, kendi demokrasi anlayışları için zalimlerin insana zülmettiği sistem haline getirilmiştir. Demokrasinin bu şeklinde yokum. Demokrasinin fikre önem veren şekli kullanılmalıdır.    
       
               
               
               
               
               
  ® M.Aykut